ประเภทสินค้า

ประเภทสินค้า : หลอด
กล่องใส่หลอด ขนาด 2.5 x 2.5 x 7.5 cm (New)
ราคาต่อกล่อง
ราคา 10.00 บาท
กล่องใส่หลอด ขนาด 3.4 x 3.4 x 9.6 cm (New)
ราคาต่อกล่อง
ราคา 12.00 บาท
กล่องใส่หลอด ขนาด 4.8 x 4.8 x 13.8 cm (New)
 ราคาต่อกล่อง
ราคา 16.00 บาท
กล่องใส่หลอด ขนาด 5.5 x 5.5 x 15.5 cm (New)
 ราคาต่อกล่อง
ราคา 18.00 บาท
ยางรัดหลอด 19 mm 12AX7/EL84 (New)
ราคาต่อวง
ราคา 50.00 บาท
ยางรัดหลอด 44 mm 6550/KT88 (New)
ราคาต่อวง
ราคา 50.00 บาท
ยางรัดหลอด 33 mm 6L6 (New)
ราคาต่อวง
ราคา 50.00 บาท
ยางรัดหลอด 23 mm 6SN7/6SL7 (New)
ราคาต่อวง
ราคา 50.00 บาท
ยางรัดหลอด 30 mm EL34 (New)
ราคาต่อวง
ราคา 50.00 บาท
ซ็อกเก็ตหลอด 7 Pin Hardwire
ราคาต่อตัว
ราคา 75.00 บาท
ซ็อกเก็ตหลอด 9 Pin PCB (New)
ราคาต่อตัว
ราคา 75.00 บาท
ซ็อกเก็ตหลอด 9 Pin PCB Gold (New)
ราคาต่อตัว
ราคา 75.00 บาท
ซ็อกเก็ตหลอด 7 Pin PCB (New)
ราคาต่อตัว
ราคา 75.00 บาท
ซ็อกเก็ตหลอด 8 Pin PCB (New)
ราคาต่อตัว
ราคา 100.00 บาท
ซ็อกเก็ตหลอด 8 Pin Hardwire (New)
ราคาต่อตัว
ราคา 100.00 บาท
ซ็อกเก็ตหลอด 9 Pin Hardwire Gold (New)
ราคาต่อตัว
ราคา 100.00 บาท
ซ็อกเก็ตหลอด 9 Pin Hardwire (New)
ราคาต่อตัว
ราคา 100.00 บาท
ซ็อกเก็ตหลอด 8 Pin PCB Gold (New)
ราคาต่อตัว
ราคา 100.00 บาท
ซ็อกเก็ตหลอด 8 Pin Hardwire (New)
ราคาต่อตัว
ราคา 100.00 บาท
ซ็อกเก็ตหลอด 8 Pin Hardwire Gold (New)
ราคาต่อตัว
ราคา 120.00 บาท
ซ็อกเก็ตหลอด 4 Pin Hardwire (New)
ราคาต่อตัว
ราคา 150.00 บาท
 
Online:  14
Visits:  14,881,100
Today:  7,646
PageView/Month:  49,308