ประเภทสินค้า

ประเภทสินค้า : หลอด
กล่องใส่หลอด Philips ECC83/EL84/ECC803S/E188CC/12AX7 (New)
ราคาต่อกล่อง
ราคา 100.00 บาท
กล่องใส่หลอด Siemens ECC83/EL84/ECC803S/E188CC/12AX7 (New)
ราคาต่อกล่อง
ราคา 100.00 บาท
ซ็อกเก็ตหลอด 8 Pin PCB (New)
ราคาต่อตัว
ราคา 100.00 บาท
กล่องใส่หลอด Electron ECC83/EL84/ECC803S/E188CC/12AX7 (New)
ราคาต่อกล่อง
ราคา 100.00 บาท
กล่องใส่หลอด Telefuken ECC83/EL84/ECC803S/E188CC/12AX7 (New)
ราคาต่อกล่อง
ราคา 100.00 บาท
กล่องใส่หลอด Siemens ECC83/EL84/ECC803S/E188CC (New)
ซ็อกเก็ตหลอด 8 Pin Hardwire (New)
ราคาต่อตัว
ราคา 100.00 บาท
ซ็อกเก็ตหลอด 8 Pin PCB (New)
ราคาต่อตัว
ราคา 100.00 บาท
ซ็อกเก็ตหลอด 4 Pin Hardwire (New)
ราคาต่อตัว
ราคา 150.00 บาท
ซ็อกเก็ตหลอด 9 Pin Hardwire
ราคาต่อตัว
ราคา 150.00 บาท
7ES8 Toshiba
ราคาต่อหลอด
ราคา 300.00 บาท
5Y3GT GE Black Plate D Getter
ราคาต่อหลอด
ราคา 300.00 บาท
12BH7A Toshiba
ราาคาต่อหลอด
ราคา 300.00 บาท
12BH7 Hitachi
ราคาต่อหลอด
ราคา 300.00 บาท
6FQ7 Toshiba
ราคาต่อหลอด
ราคา 300.00 บาท
3X4A
ราคาต่อหลอด
ราคา 300.00 บาท
5Y3GT GE
ราคาต่อหลอด
ราคา 300.00 บาท
6H9C
ราคาต่อหลอดด
ราคา 300.00 บาท
5Y3GT RCA D Getter
ราคาต่อหลอด
ราคา 300.00 บาท
12BH7A Toshiba Square Getter
ราคาต่อหลอด
ราคา 300.00 บาท
5Y3GT RCA
ราคาต่อหลอด
ราคา 300.00 บาท
 
Online:  55
Visits:  7,676,765
Today:  6,218
PageView/Month:  151,412