ประเภทสินค้า

ประเภทสินค้า : เครื่องเล่นแผ่นเสียง
เครื่องเล่นแผ่นเสียง Columbia SL-16A
  ระบบ Auto Return / Belt Drive / 220 V Free เฮดเชล & หัวเข็มใหม่ พร้อมเล่น  
ราคา 3,500.00 บาท
เครื่องเล่นแผ่นเสียง Diango AUP-5500
ระบบ Auto Return / Belt Drive / 220 V Free เฮดเชล & หัวเข็มใหม่ พร้อมเล่น
ราคา 3,500.00 บาท
เครื่องเล่นแผ่นเสียง Columbia SL-100
ระบบ Auto Return / Belt Drive / 220 V Free เฮดเชล & หัวเข็มใหม่ พร้อมเล่น 
ราคา 3,500.00 บาท
เครื่องเล่นแผ่นเสียง Columbia SL-13A
ระบบ Auto Return / Belt Drive / 220 V Free เฮดเชล & หัวเข็มใหม่ พร้อมเล่น
ราคา 3,500.00 บาท
เครื่องเล่นแผ่นเสียง Sony PS-LX3
ระบบ Full Auto / Direct Drive / 220 V Free เฮดเชล & หัวเข็มใหม่ พร้อมเล่น
ราคา 4,000.00 บาท
เครื่องเล่นแผ่นเสียง Yamaha P-530
ระบบ Full Auto / Direct Drive / 220 V Free เฮดเชล & หัวเข็มใหม่ พร้อมเล่น/ฝาทำใหม่
ราคา 4,000.00 บาท
เครื่องเล่นแผ่นเสียง Technics SL-QD3
ระบบ Full Auto / Direct Drive / 220 V Free เฮดเชล & หัวเข็มใหม่ พร้อมเล่น
ราคา 4,000.00 บาท
เครื่องเล่นแผ่นเสียง Pioneer PL-A38S
ระบบ Auto Return / Belt Drive / 220 V Free เฮดเชล & หัวเข็มใหม่ พร้อมเล่น
ราคา 4,500.00 บาท
เครื่องเล่นแผ่นเสียง Diatone DP-67B-S
ระบบ Auto Return / Belt Drive / 220 V Free เฮดเชล & หัวเข็มใหม่ พร้อมเล่น
ราคา 4,500.00 บาท
เครื่องเล่นแผ่นเสียง Technics SL-3100
ระบบ Manual /  Direct Drive / 220 V Free เฮดเชล & หัวเข็มใหม่ พร้อมเล่น / ฝาทำใหม่
ราคา 4,500.00 บาท
เครื่องเล่นแผ่นเสียง Sony PS-LX350H
ระบบ Manual / Belt Drive / 220 V Free เฮดเชล & หัวเข็มใหม่ พร้อมเล่น
ราคา 4,500.00 บาท
เครื่องเล่นแผ่นเสียง Victor JL-A150
ระบบ Auto Return / Belt Drive / 220 V Free เฮดเชล & หัวเข็มใหม่ พร้อมเล่น /ฝาทำใหม่
ราคา 4,500.00 บาท
เครื่องเล่นแผ่นเสียง Sony PS-LX5
ระบบ Full Auto / Direct Drive / 220 V Free เฮดเชล & หัวเข็มใหม่ พร้อมเล่น / ฝาทำใหม่
ราคา 4,500.00 บาท
เครื่องเล่นแผ่นเสียง Victor JLF-35
ระบบ Full Auto / Belt Drive / 220 V Free เฮดเชล & หัวเข็มใหม่ พร้อมเล่น
ราคา 5,000.00 บาท
เครื่องเล่นแผ่นเสียง Sony PS-44
ระบบ Full Auto / Direct Drive / 220 V Free เฮดเชล & หัวเข็มใหม่ พร้อมเล่น
ราคา 5,000.00 บาท
เครื่องเล่นแผ่นเสียง Pioneer PL-A38S
ระบบ Auto Return / Belt Drive / 220 V Free เฮดเชล & หัวเข็มใหม่ พร้อมเล่น
ราคา 5,000.00 บาท
เครื่องเล่นแผ่นเสียง Trio KP-R404
ระบบ Auto Return /  Direct Drive / 220 V Free เฮดเชล & หัวเข็มใหม่ พร้อมเล่น
ราคา 5,000.00 บาท
เครื่องเล่นแผ่นเสียง Trio KP-4100
ระบบ Full Auto / Belt Drive / 220 V Free เฮดเชล & หัวเข็มใหม่ พร้อมเล่น / ฝาทำใหม่
ราคา 5,000.00 บาท
เครื่องเล่นแผ่นเสียง Victor QL-F5
ระบบ Full Auto / Direct Drive / 220 V Free เฮดเชล & หัวเข็มใหม่ พร้อมเล่น /ฝาทำใหม่
ราคา 5,000.00 บาท
เครื่องเล่นแผ่นเสียง Pioneer PL-340
ระบบ Full Auto / Direct Drive / 220 V Free เฮดเชล & หัวเข็มใหม่ พร้อมเล่น
ราคา 5,000.00 บาท
เครื่องเล่นแผ่นเสียง Victor JL-F44
ระบบ Full Auto / Direct Drive / 220 V Free เฮดเชล & หัวเข็มใหม่ พร้อมเล่น /ฝาทำใหม่
ราคา 5,000.00 บาท
 
Online:  8
Visits:  2,366,772
Today:  1,570
PageView/Month:  168,638